Regulamin

REGULAMIN ROZGRYWEK

FALP FRYSZTAK 2024


1. CEL IMPREZY:
Celem inicjatywy jest popularyzacja piłki nożnej i uczciwej rywalizacji oraz promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku poprzez sport.

2. ORGANIZATORZY:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku,

Fundacja Młodych Talentów "Morgan" Frysztak

GMKS Strzelec Frysztak

Partnerzy medialni: Portal Mieszkańców dla Mieszkańców Frysztak24.pl

3. PATRONAT HONOROWY:
Jan Ziarnik - Wójt Gminy Frysztak

4. TERMIN:
Sezon 2024. Rozpoczęcie -

5. MIEJSCE ROZGRYWEK:
boisko ze sztuczną trawą na obiektach GOSiR Frysztak

Regulamin

Frysztackiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej

Art. I Ilość zawodników 

Zespoły przystępują do gry w składach sześcioosobowych (bramkarz + 5 zawodników w polu). Podczas całego spotkania wolno wymieniać dowolną ilość zawodników. Zmiany zawodników i bramkarza muszą być dokonywane w odpowiednim miejscu tj. "w strefie zmian" przy czym zawodnik wchodzący na boisko może włączyć się do gry nie wcześniej niż zawodnik schodzący opuści pole gry. Zawodnik który został zmieniony może powrócić na boisko jako zmiennik następnego gracza. Bramkarz może zamienić się z zawodnikiem z pola w strefie zmian pod warunkiem iż ubiór zawodnika (bramkarza) będzie się różnić od pozostałych zawodników. Zmiany “w locie” zawodników i bramkarza nie wymagają przerwy w grze i zgody sędziego. Drużyna musi rozpocząć spotkanie w minimum 5-osobowym składzie. Jeżeli w wyniku wykluczeń lub innych zdarzeń w zespole pozostanie mniej niż 4 zawodników, mecz należy zakończyć.
Limit zawodników, którzy mogą zagrać w drużynie - 14. Możliwa jest wymiana jednego zawodnika na nowego z powodu kontuzji.

Art. II - Ubiór zawodników

Zawodnik nie może mieć na sobie podczas gry niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu innych zawodników. Standardowe wyposażenie zawodników to koszulka, spodenki, skarpety, ochraniacze (musza być całkowicie zakryte) i obuwie. Jedynym dozwolonym rodzajem obuwia jest obuwie sportowe przeznaczone do gry na sztucznej trawie, np. turfy. Używanie obuwia jest obowiązkowe. 

Art. III - Sędzia

Obsadę sędziowską zapewnia organizator. Każdy mecz prowadzi jeden sędzia główny z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również wyniku meczu są ostateczne. W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko kapitan drużyny.

Art. IV - Czas trwania gry

Czas trwania gry wynosi dwa równe okresy 20-minutowe z przerwą 2-minutową na zmianę stron. Każdemu zespołowi przysługuje jedna przerwa na żądanie w wymiarze 1 minuty w czasie całego meczu.

Art. V - Piłka

Mecze rozgrywane są piłką o rozmiarze „5”. Piłka jest kulista. Wykonana ze skóry lub innego dopuszczonego przez przepisy materiału.

 Piłka jest poza grą gdy:

- całym obwodem przekroczy linię zarówno na ziemi jak i w powietrzu,

- gra została przerwana przez sędziego

Piłka jest w grze gdy:

- odbije się od słupka, poprzeczki i pozostanie w polu gry

Art. VI - Rozpoczęcie gry

Przed rozpoczęciem gry sędzia drogą losowania, poprzez rzucenie monetą, dokonuje wyboru połowy boiska.  Zespół, który wygrywa losowanie ma prawo wyboru połowy boiska, przegrywający rozpoczyna grę. W drugiej połowie meczu drużyny zmieniają połowy pola gry i atakują przeciwne bramki. Rozpoczęcie gry poprzedzone jest gwizdkiem sędziego a piłka leżąca nieruchomo na środku boiska musi być zagrana do przodu przez zawodnika drużyny rozpoczynającej grę. Wszyscy zawodnicy muszą się znajdować na własnych połowach boiska a zawodnicy drużyny nie rozpoczynającej gry muszą się znajdować w odległości co najmniej 3 metrów od piłki. Piłka jest w grze w momencie gdy leżąc nieruchomo w punkcie środkowym boiska zostanie dotknięta przez zawodnika drużyny rozpoczynającej grę. Zawodnik rozpoczynający grę nie może ponownie zagrać piłki, zanim nie zostanie ona zagrana przez innego zawodnika. 

Z rozpoczęcia gry można zdobyć bramkę bezpośrednio.

O zakończeniu meczu decyduje sędzia prowadzący spotkanie. Jeżeli piłka jest w locie do bramki a sędzia dał sygnał do zakończenia spotkania - bramka jest nie uznana.

Bramka jest zdobyta jedynie wtedy ,gdy piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką przed sygnałem dźwiękowym.

Art. VII - Zdobywanie bramek

Bramka jest zdobyta jeśli piłka całym swym obwodem, po ziemi lub w powietrzu przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami lub poprzeczką i nie zawini przy tym jej zdobywca lub jego współpartner. Sędzia również uzna bramkę w sytuacji, gdy jej zdobycie poprzedziła niezgodna z przepisami interwencja zawodników drużyny broniącej (przywilej korzyści).

 W lidze nie obowiązują faule akumulowane.

Art. VIII - Gra niedozwolona, niesportowe zachowanie i kary

Drużyna, której zawodnik rozmyślnie dokona jednego z jedenastu niżej wymienionych przewinień winna być ukarana rzutem wolnym bezpośrednim, która wykona drużyna przeciwna z miejsca przewinienia:

1. Kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,

2. Podstawi nogę przeciwnikowi, powodując jego upadek,

3. Skoczy na przeciwnika,

4. Zaatakuje przeciwnika w sposób gwałtowny lub niebezpieczny,

5. Zaatakuje przeciwnika z tyłu, mimo iż ten mu nie przeszkadza,

6. Uderzy, usiłuje uderzyć przeciwnika lub plunie na niego,

7. Zatrzyma przeciwnika,

8. Odpycha przeciwnika,

9. Zatrzyma przeciwnika barkiem (atak ciałem)

10. Wykona wślizg w bezpośrednim otoczeniu zawodników drużyny przeciwnej. Za przewinienie drużyna będzie karana rzutem wolnym pośrednim. W polu karnym tylko bramkarz może interweniować prawidłowym wślizgiem.

11. Zagra piłkę ręką,

Gdy jednego z jedenastu w/w przewinień dokona zawodnik drużyny broniącej we własnym polu karnym, to jego drużyna winna być ukarana rzutem karnym, bez względu na miejsce położenia piłki pod warunkiem, że znajdowała się ona w grze.

Drużyna, której zawodnik popełni jedno z czterech następujących przewinień winna być ukarana rzutem wolnym pośrednim, która wykona drużyna przeciwna z miejsca przewinienia 

Są to przewinienia polegające na:

1. Grze w sposób niebezpieczny tzn. gdy w zasięgu gry jest zawodnik:

 - podnosi zbyt wysoko nogę (ponad biodro przeciwnika)

- pochyla głowę zbyt nisko (poniżej biodra przeciwnika)

 - w podskoku wysuwa nogę w kierunku przeciwnika 

- wykonuje nożyce przy przeciwniku ,

 - atakuje piłkę nogą wyprostowaną do przodu

- wybija lub usiłuje wybić piłkę nogą z rąk bramkarza, względnie głową, gdy bramkarz trzyma piłkę przy piersi,

- wysuniętą nogą utrudnia bramkarzowi wprowadzenie piłki do gry

2. Rozmyślnym przeszkadzaniu przeciwnikowi, bez zamiaru zagrania piłki tzn. przebiega pomiędzy nim a piłką lub manewrowaniem tułowia utrudnia mu dostęp do piłki,

3. Będąc bramkarzem i znajdując się na własnym polu karnym przytrzymuje piłkę rękami dłużej niż 4 sekundy, 

Jeżeli w/w przewinienie miało miejsce w polu karnym drużyny broniącej, to rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia

Kary, żółte, czerwone kartki

Zawodnik powinien być ukarany karą napomnienia (żółta kartka) w sytuacji gdy dopuści się jednego z niżej wymienionych przewinień:

- jest winny niesportowego zachowania

- słownie wyraża swoje niezadowolenie z decyzji sędziego

- czynnie wyraża swoje niezadowolenie z decyzji sędziego,

- rozmyślnie zagra piłkę ręką,

- rozmyślnie zatrzyma przeciwnika za koszulkę

- rozmyślnie zatrzyma przeciwnika rękami lub ciałem

- rozmyślnie podłoży nogę przeciwnikowi powodując jego upadek,

- usiłuje kopnąć lub uderzyć przeciwnika lub współpartnera,

- nie zachowa na polecenie sędziego odległości 3 metrów od piłki w czasie wykonywania rzutu wolnego przez drużynę przeciwną 

- odkopnie lub odrzuci piłkę po gwizdku sędziego,

- podczas zmiany lotnej wejdzie na boisko zanim jego współpartner je opuści (6 zawodnik)

- wejdzie lub opuści boisko w czasie gry w miejscu znajdującym się poza strefą zmian

- celowo zagra piłkę przed gwizdkiem sędziego, reklamując wcześniej odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki(nie dotyczy rzutów z autu),

- wyskoczy z muru po gwizdku sędziego lecz przed wprowadzeniem piłki do gry podczas wykonywania rzutu wolnego przez drużynę przeciwną

- popełni innego rodzaju czyn który sędzia zakwalifikuje jako niesportowe zachowanie się, np. w sposób demonstracyjny używa słów wulgarnych lub obraźliwych

Wykluczenia z gry (żółta kartka) zawodnika w aspekcie kary indywidualnej sprowadza się do 2-minutowego osłabienia drużyny.

Zawodnik musi być ukarany karą wykluczenia (czerwona kartka) w sytuacji gdy dopuści się jednego z niżej wymienionych przewinień:

- gra brutalnie

- pluje na przeciwnika lub na inna osobę

- zachowuje się wybitnie niesportowo

- po otrzymaniu napomnienia (ż.k.),dopuści się kolejnego przewinienia podlegającego karze napomnienia (druga żółta kartka)

- dopuści się rozmyślnego przerwania w sposób niedozwolony akcji przeciwnika będącego w korzystnej sytuacji do zdobycia bramki (zatrzymanie za koszulkę, zatrzymanie rękami, zatrzymanie piłki ręką wykonanie wślizgu - tzw. "akcja ratunkowa")

- gwałtownie protestuje przeciwko decyzji sędziego, używając przy tym słów wulgarnych lub obraźliwych

- rozmyślnie kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika lub współpartnera,

- rozmyślnie uderzy lub usiłuje uderzyć przeciwnika lub współpartnera

- popełni innego rodzaju czyn kwalifikujący się i uznany przez sędziego jako wybitnie niesportowe zachowanie się ("gest Kozakiewicza", "fuck you", itp.)

Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest całkowicie wykluczony z meczu!

Wykluczenia z gry (czerwona kartka) zawodnika w aspekcie kary indywidualnej sprowadza się do 5-minutowego osłabienia drużyny.

Zawodnik wykluczony z gry nie może ponownie wejść na boisko ani przebywać na ławce zawodników rezerwowych. Jego zespół, po upływie 5 minut od momentu usunięcia winnego zawodnika może uzupełnić swój skład. 

O ile przed upływem regulaminowych 5 minut drużyna która jest osłabiona traci bramkę ,może natychmiast uzupełnić swój skład, ale:

- gdy gra 6 zawodników przeciwko 5 zawodnikom i zespół z większością ilością zawodników zdobędzie bramkę, to zespół z 5 zawodnikami może uzupełnić skład,

- jeżeli obydwa zespoły grają 5 zawodnikami i padnie bramka to obydwa zespoły uzupełniają swoje składy

 - jeżeli 6 zawodników gra przeciwko 4 zawodnikom lub ,5 zawodników gra przeciwko 4 zawodnikom ilością zawodników zdobędzie bramkę, to zespół z 4 zawodnikami może uzupełnić swój skład tylko o jednego zawodnika,

- jeżeli drużyny grają w składach 4-osobowych i padnie bramka to zespoły te mogą uzupełnić swój skład tylko o jednego zawodnika,

- w każdym przypadku jeżeli bramkę zdobędzie zespół z mniejszą ilością zawodników, to gra toczy się dalej bez zmiany ilości zawodników.

Uzupełnienie składu nie wymaga zgody sędziego.

Art. IX - Kartki oraz kary wykluczenia

Zawodnik dopuszczalnie może w meczu otrzymać 1 żółtą kartkę.

Jeżeli w jednym spotkaniu dostanie drugą żółtą, to automatycznie otrzymuje po żółtej kartkę czerwoną i jest wykluczony z meczu. Kara wykluczenia obowiązuje wyłącznie w meczu, w którym dostał dwie a w konsekwencji 1 czerwoną kartkę. Jeżeli zawodnik otrzyma bezpośrednio czerwoną jest wykluczony z całego, kolejnego meczu.

Jeśli zawodnik dopuszcza się wybitnie niesportowego zachowania zostaje odsunięty od 1 lub 2 najbliższych spotkań. Organizatorzy mają prawo wykluczyć zawodnika z całej ligi jeśli jego postawa zasługuje na taką karę.

Trzecia żółta kartka w rozgrywkach ligowych oznacza wykluczenie na jedno spotkanie. Kolejno 6 i 9 itd. wyklucza na jedno spotkanie.
Protesty można zgłaszać do 3 dni od dnia, w którym odbyło się spotkanie. Organizatorzy mają 14-dniowy termin rozpatrzenia protestu.  

Art. X - Walkowery

W przypadku niestawienia się na mecz jednej z drużyn w wyznaczonym terminie (najpóźniej 10 minut po terminie) sędzia odgwizduje koniec spotkania (wynik 5:0) a Organizator orzeka walkower dla drużyny przeciwnej. W przypadku znieważenia sędziego, organizatora lub obsługi ligi przez zawodnika - drużyna może zostać ukarana walkowerem 5:0 i dyskwalifikacją z ligi.

Art. XI - Rzut wolny

Rzuty wolne dzielą się na dwie grupy:

- bezpośrednie, z których można uzyskać bramkę bezpośrednio na drużynie która zawiniła

- pośrednie, z których bramka może być zdobyta tylko wtedy, kiedy piłka zanim wpadnie do bramki zostanie dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika poza wykonawcą rzutu Jeżeli piłka po prawidłowo wykonanym rzucie wolnym spoza własnego pola karnego, nie dotknięta przez innego zawodnika oprócz wykonawcy rzutu wpadnie do jego bramki, to gra zostanie wznowiona rzutem z rogu. Jeżeli z prawidłowego wykonanego rzutu wolnego pośredniego, piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika, to gra zostanie wznowiona rzutem od bramki. Podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny przeciwnej mają obowiązek znajdować się co najmniej 3 metry od piłki do czasu aż znajdzie się ona w grze tzn. do momentu, gdy zostanie dotknięta przez zawodnika drużyny wykonującej rzut wolny. W sytuacji korzystnej dla drużyny poszkodowanej, sędzia może zezwolić na wykonanie rzutu wolnego bez sygnału gwizdkiem, pomimo nie zachowania przepisowej odległości od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej (przywilej korzyści). W innym przypadku wykonanie rzutu wolnego musi być przeprowadzone sygnałem gwizdkiem. Wykonanie rzutu wolnego "na gwizdek" w sytuacji, gdy drużyna poszkodowana reklamuje odległość od piłki zawodników drużyny przeciwnej ,przysługuje tylko i wyłącznie zespołowi wykonującemu rzut wolny. Jeżeli drużyna wykonuje rzut wolny dłużej niż 4 sekundy, to wówczas sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.

Art. XII - Rzut karny

Rzut karny dyktuje się za popełnione przewinienie przez drużynę broniącą w obrębie własnego pola karnego. Rzut karny wykonuje się z punktu karnego, znajdującego się na linii pola karnego w odległości 7 metrów od linii bramkowej. Podczas wykonywania rzutu karnego wszyscy zawodnicy muszą znajdować się w obrębie boiska, poza polem karnym w odległości co najmniej 2 metrów od punktu karnego (za wyjątkiem bramkarza drużyny broniącej i wykonawcy rzutu). Bramkarz drużyny broniącej, w momencie wykonania rzutu karnego musi stać nieruchomo (bez poruszania nogami) na własnej linii bramkowej ,twarzą do wykonawcy, nie odrywając stóp aż do momentu, gdy wykonawca rzutu zagra piłkę .Piłka w momencie wykonania rzutu karnego musi leżeć nieruchomo w punkcie karnym a sędziemu musi być znany wykonawca rzutu. Wykonanie rzutu karnego musi być poprzedzone gwizdkiem.

Art. XIII - Rzut z autu

Jeżeli piłka całym swoim obwodem na ziemi lub w powietrzu przekroczy linię boczną boiska, to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem z autu. Rzut z autu wykonuje się nogą ,w momencie wprowadzania piłki do gry wykonawca rzutu musi mieć umieszczone stopy przy linii bocznej boiska a piłka musi leżeć nieruchomo na linii. Piłka jest w grze po przebyciu drogi równej jej obwodowi i znajduje się w obrębie boiska. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą się znajdować w odległości 3 metrów od miejsca, z którego wykonywany jest rzut z autu. Z rzutu z autu nie można zdobyć bramki bezpośrednio.

Art. XIV - Rzut od bramki

Jeżeli piłka całym swoim obwodem przekroczy na ziemi lub w powietrzu linię bramkową z wyłączeniem części zawartej pomiędzy słupkami i pod poprzeczką i była zagrana ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem od bramki. Rzut od bramki wykonuje bramkarz stojący w obrębie własnego pola karnego, wprowadzając ręką piłkę do gry. Piłka jest w grze gdy znajdzie się poza polem karnym.

Art. XV - Rzut z rogu

Jeżeli piłka całym swoim obwodem przekroczy na ziemi lub w powietrzu linię bramkową z wyłączeniem części zawartej pomiędzy słupkami i pod poprzeczką i była zagrana ostatnio przez zawodnika drużyny broniącej, to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem z rogu. Rzut z rogu wykonany jest z linii bramkowej lub punktu przecięcia się linii bocznej z linią bramkową. Podczas wykonywania rzutu z rogu piłka musi leżeć nieruchomo w punkcie rożnym a zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej 5 metrów od miejsca z którego wykonywany jest rzut z rogu. Z rzutu z rogu można zdobywać bramkę bezpośrednio.

Art. XVI - Zapisy, wpisowe

Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach FALP wynosi 8. O przystąpieniu do rozgrywek decyduje kolejność zgłoszeń.

Drużyny prosimy zgłaszać przez email: mateusz96dominik@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: 508 810 299, 17 2777 111

Wpisowe od drużyny wynosi - 500 zł.

Art. XVII - Postanowienia końcowe

Kapitan drużyny w uzasadnionych  przypadkach może zwrócić się do sędziego zawodów o kontrolę tożsamości zawodników drużyny listy zgłoszeniowej.

W  celu  ewentualnego  sprawdzenia  tożsamości każdy  zawodnik  powinien  posiadać dowód  osobisty. Kontrola  odbywa  się   przed  lub  zaraz  po  zakończeniu  zawodów.

Wszystkie drużyny  obowiązuje  wcześniej ustalony terminarz gier. Drużyny powinny się stawić na mecz przynajmniej 15 minut przed jego rozpoczęciem i powiadomić o tym organizatora. Za usterki w szatniach odpowiada kapitan i jego drużyna.

Przełożone mecze będą mogły odbywać się tylko w dni, które zaplanowane są mecze rozgrywek FALP, czyli w piątki i soboty o jednej, z góry ustalonej godzinie (np. godz. 21:00).

Wszystkie  sprawy  związane  z  protestami  na  piśmie  rozpatrują  organizatorzy. Organizator ma prawo dokonywać zmian kalendarza rozgrywek z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. Organizator ma prawo dodawać zapisy w wyjątkowych sytuacjach, które wynikną w trakcie rozgrywania ligi.

UWAGA: 

O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:

·                  liczba zdobytych punktów

·                  bezpośrednie wyniki meczów lub tabela sporządzona dla drużyn o takiej samej ilości punktów

·                  różnica między bramkami strzelonymi, a straconymi

·                  liczba strzelonych bramek

·                  dodatkowe spotkanie

O miejscu drużyny w tabeli w trakcie sezonu decydują w kolejności:

·                  liczba zdobytych punktów, różnica między bramkami strzelonymi, a straconymi

·                  liczba strzelonych bramek

Zapis o zasadach regulujących miejsce drużyny w tabeli wraz z punktami można znaleźć w zakładce / liga / tabela / - kliknij tu  

 

Organizatorzy 

FALP Frysztak


Regulamin Regulamin Reviewed by Wojciech Patla on listopada 21, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.